UNITS PEL GOSPEL & AMICS. GOSPEL EXPERIENCE AMB NEWGOSPEL 1 de març de 2019

Participació com a cor convidat al Concert Gospel Experience Units pel Gospel & amics a la Parròquia de Santa Anna de Barcelona.

Direcció: Verónica Marín